Załącznik nr 2 do ZO – forlularz oferty | Budowa trzech ogrodów deszczowych na terenie m. st. Warszawy