załącznik do UMOWY – RYS 2 (ul. Płochocińska) | Budowa trzech ogrodów deszczowych na terenie m. st. Warszawy