2_PRZEKRÓJ_Specyfikacja Techniczna – Załącznik_2 | Budowa kolejnego etapu kompleksowego zagospodarowania podwórka w kwartale ulic Strzelecka/Środkowa/Stalowa/Konopacka w ramach działań Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Etap obejmuje budowę murów oporowych, wyrównanie mas ziemnych, oraz przebudowę zjazdu indywidualnego w pasie drogowym ulicy Konopackiej polegającej na przekształceniu trasy zjazdu, budowie nowej nawierzchni, małej architektury (donic wg projektu własnego).