SZZW_Konica18110608180 | Bezgotówkowy zakup paliwa w 2019 r.