Zapytanie ofertowe 170WZP2020 | Naprawa uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej muru gabionowego na Bulwarze gen. Pattona na wysokości ul. Nowy Zjazd