załącznik nr 2 zdjęcia uszkodzonego gabionu | Naprawa uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej muru gabionowego na Bulwarze gen. Pattona na wysokości ul. Nowy Zjazd