Protokół z postępowania | Zakup i dostarczenie 5 szt. stojaków na chwytaki do zbierania odpadów z kompletem chwytaków w ilości 5 szt. do każdego stojaka w celu realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego pn.”Posprzątajmy dziki brzeg Wisły”