Protokół | Wykonanie okresowych kontroli pięcioletnich stanów technicznych placów zabaw, siłowni plenerowych i innych obiektów, będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy