Protokół z postępowania | Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek wraz z dostawą do siedziby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy zlokalizowanej przy ul .Bartyckiej 175 pawilon nr 6 w Warszawie oraz odbiór zużytych materiałów