Komunikat z dnia 18.05.2023 r. | Wykonanie Świadectwa Energetycznego Budynku dla obiektów będących w Administrowaniu ZZW