ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
26.05.2023 | Postępowanie nr 82/WZP/2023

Przegląd, serwis i konserwacja systemów wentylacji i klimatyzacji w urządzeniach Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe wersja dostępna

Załącznik 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

protokół z rozstrzygnięcia