Załącznik nr 1 | Zakup pojemników na odpady wraz z dostawą do siedziby Zarządu Zieleni m. st. Warszawy zlokalizowanej przy ul. Bartyckiej 175 paw. 6 w Warszawie