Protokół z przeprowadzonego postępowania | Zakup wraz z dostawą dwukołowego roweru towarowego ze wspomaganiem elektrycznym