ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
11.05.2023 | Postępowanie 77/WZP/2023

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie graffiti wraz z innymi zanieczyszczeniami z elementów małej architektury, elementów infrastruktury oraz nawierzchni na terenach będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Share

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zapytanie ofertowe-wersja dostępna
  3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 2
  5. Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  6. Protokół z postępowania 77WZP2023
Share