Zapytanie ofertowe | Wykonanie remontu tratw dla ptaków znajdujących się na zbiornikach wodnych utrzymywanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.