Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Ułożenie chodnika z płyt betonowych wraz z obrzeżami i podbudową w miejscy przedeptu w Parku Kazimierzowskim