ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
28.03.2023 | Postępowanie 72/WZP/2023

Monitoring siedlisk i ostoi ptaków lęgowych w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”

Share

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 2 – Metodyka monitoringu
  3. Załącznik nr 3 – wykaz gatunków będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000
  4. Wzór umowy
  5. Protokół_72WZP2023
Share