protokół z roztrzygnięcia | Wykonanie prac budowlanych „Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów m.st. Warszawy.