Zał.2 do zapytania formularz ofertowy_remont misianka | wykonanie remontu budynku Cafe Misianka usytuowanym w Parku Skaryszewskim I.J. Paderewskiego al. Waszyngtona 2/U1, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz programem prac konserwatorskich