wzór umowy Misianka | wykonanie remontu budynku Cafe Misianka usytuowanym w Parku Skaryszewskim I.J. Paderewskiego al. Waszyngtona 2/U1, zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz programem prac konserwatorskich