Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Zakup i wymiana metalowej siatki ogrodzeniowej zabezpieczającej boisko przy ul. Grupy AK Północ w Warszawie na terenie Parku Kopiec Powstania Warszawskiego