Załacznik-nr-1-do-ZO-formularz ofertowy | „Wykonanie badań laboratoryjnych próbek urobku z pogłębiania pobranych z trzech zbiorników wodnych zlokalizowanych w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz opracowanie opinii ekologicznej o właściwościach odpadu na podstawie wyników przeprowadzonych badań”.