Protokół z przeprowadzonego postępowania_46WZP2023 | „Wykonanie badań laboratoryjnych próbek urobku z pogłębiania pobranych z trzech zbiorników wodnych zlokalizowanych w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz opracowanie opinii ekologicznej o właściwościach odpadu na podstawie wyników przeprowadzonych badań”.