załącznik nr 3 do ZO wzór formularza ofertowego (załącznik nr 2 do UMOWY) | Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz modernizacja chodnika w pasie drogowym ul. Łazienkowskiej w Dzielnicy Śródmieście realizowanego w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego pn. „Zielony zakątek na Łazienkowskiej”