załącznik nr 2a oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz modernizacja chodnika w pasie drogowym ul. Łazienkowskiej w Dzielnicy Śródmieście realizowanego w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego pn. „Zielony zakątek na Łazienkowskiej”