do oferty tabela elementów rozliczeniowych (załącznik nr 3 do UMOWY) | Opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz modernizacja chodnika w pasie drogowym ul. Łazienkowskiej w Dzielnicy Śródmieście realizowanego w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego pn. „Zielony zakątek na Łazienkowskiej”