Załącznik nr 4 wzór oświadczenia wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Zakup i dostawa środków czystości, produktów toaletowych i sprzętu do utrzymania czystości na potrzeby Zarządu Zieleni m. st. Warszawy w 2023 r.