Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – umowa powierzenia danych osobowych | Obsługa eksploatacyjna, konserwacja, systemu monitoringu miejskiego zarządzanego przez Zarząd Zieleni m.st. warszawy w 2023 roku