Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy | Obsługa eksploatacyjna, konserwacja, systemu monitoringu miejskiego zarządzanego przez Zarząd Zieleni m.st. warszawy w 2023 roku