Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia | Obsługa eksploatacyjna, konserwacja, systemu monitoringu miejskiego zarządzanego przez Zarząd Zieleni m.st. warszawy w 2023 roku