Załącznik 1 Wykaz samochodów | Obsługa eksploatacyjna, konserwacja, systemu monitoringu miejskiego zarządzanego przez Zarząd Zieleni m.st. warszawy w 2023 roku