Zapytanie ofertowe | Zakup prenumeraty wraz z dostawą dla pracowników ZZW w 2023 r.