Załącznik nr 1 oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Zakup wraz z dostawą 5 sztuk Samsung Galaxy Tab Active 3 8″4