Załącznik nr 1 oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Zakup wraz z dostawą 15 sztuk monitorów AOC 23,8` 24P2Q