Załacznik nr 2 – formularz cenowy | Usługa polegającą na sprzątaniu pomieszczeń w budynku Pawilonu Edukacyjnego Kamień do 31 grudnia 2022r.