Zapytanie ofertowe | Przeglądy okresowe i konserwacja urządzeń bliskiego transportu oraz urządzeń dźwigowych będących własnością ZZW w roku 2022