Załącznik nr 2a oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Bezgotówkowy zakup paliwa przy użyciu elektronicznych kart paliwowych do pojazdów służbowych należących do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w 2023 r