Załącznik nr 1 oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Zakup wraz z dostawą 15 sztuk monitorów AOC 23,8` I2490PXQU dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy