Załącznik nr 5 -Wzór umowy | Zakup i dostawa 10 zestawów komputerowych