Załącznik nr 3 -Formularz ofertowy | Zakup i dostawa 10 zestawów komputerowych