Załącznik nr 2 -Formularz cenowy | Zakup i dostawa 10 zestawów komputerowych