Załącznik nr 1 oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Zakup i dostawa 10 zestawów komputerowych