Zalacznik nr 2 do ZO – formularz ofertowy | Obsługa eksploatacyjna, konserwacja, zdalny nadzór oraz modernizacji układu hydrauliki Małej Elektrowni Wodnej na Potoku Służewieckim w latach 2023 – 2024