wzór umowy_zalacznik3_cisco | Zakup i dostawa fabrycznie nowych telefonów IP Cisco CP-7821-K9