Zał. nr 5 – OPZ | Wykonanie w latach 2023 ÷ 2024 bieżących prac utrzymaniowych zbiornika wodnego – Stawu w Parku na Książęcem wraz z terenem przyległym, położonych w rejonie al. J. Czapskiego i ul. Książęcej w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy