Załącznik nr 3 -Formularz ofertowy | Zakup wraz z dostawa 50 sztuk filtrów prywatyzujących Fellowes Privascreen 23,8`dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy II