Załącznik nr 1 – oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia | Zakup wraz z dostawą 50 sztuk filtrów prywatyzujących Fellowes Privascreen 23,8`dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy