Protokół z postępowania | Bezgotówkowy zakup paliwa przy użyciu elektronicznych kart paliwowych do pojazdów służbowych należących do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w 2022 r.