załącznik nr 4 do umowy – umowa powierzenia danych_11.02.2022 | Świadczenie usług medycznych w zakresie przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko tężcowi i kleszczowemu zapaleniu mózgu dla pracowników ZZW