Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy_wersja dostępna | Świadczenie usług medycznych w zakresie przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko tężcowi i kleszczowemu zapaleniu mózgu dla pracowników ZZW